ติดต่อเรา

ทั้งนี้เพราะการเล่นหวยรายวันมีความถี่สูง ประชาชนผู้เล่น เมื่อเสียพนันย่อมทำให้เกิดหนี้สิน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมตามมา ต่อมาจะเป็นกลุ่มของผู้ขายและเจ้ามือแทบทั้งหมดที่ไปถามมาจะเห็นด้วยกับการเปิดให้หวยรายวันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย เพราะจะทำธุรกิจได้อย่างเปิดเผย เสียภาษีให้รัฐบาลบาลก็ทำได้อย่างถูกต้องชัดเจน

sa5