หัวข้อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ที่รวบรวมจากทั่วโลก

sa1

การพนันในสมัยก่อนต้องจ่ายเงินให้รัฐเหมือนเป็นการเสียภาษี เพราะทางการจะนำเงินที่เก็บมาจากเจ้าของบ่อนนั้นไปช่วยชาติ จึงทำให้มีการเปิดบ่อนการพนันได้ตามหัวเมืองต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนที่เป็นเจ้าของบ่อนจะมีรายได้ที่สูงมากจากการเปิดบ่อนและคนก็นิยมเข้าไปเล่นการพนันเยอะขึ้นทุกวัน ต่อมาในภาพรวมแล้วจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสี่หมื่นบาทต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ประเภทและขนาดของธุรกิจ ซึ่งดูเหมือนว่ากำไรจากหวยชนิดนี้จะสูงกว่าหวยอีกแบบเกือบเท่าตัว แต่การมีปริมาณวงเงินหมุนเวียนต่อครั้ง รวมทั้งมีความถี่ในการเล่นต่อครั้งสูงกว่ากันมาก นั้นย่อมหมายถึงรายจ่ายต่างๆ และความรับผิดชอบที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน โดยสรุปแล้วคือ กำไรของเจ้ามือหวยรายวันจะอยู่ที่ประมาณร้อยละสามถึงห้า

sa2 ของวงเงินที่เล่นแต่ครั้ง เนื่องจากหวยรายวันเป็นเช่นเดียวกับหวยใต้ดินคือเงินลงทุนล่วงหน้าน้อยมากมีเพียงเงินที่สำรองไว้ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าคิดจากเงินต้นทุนที่แต่ละเจ้ามือจะลงไปที่ประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท มูลค่าเพิ่มในรอบสัปดาห์จะสูงถึงสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หรือประมาณหนึ่งร้อยหกสิบถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน มีการปรับการเก็บภาษีจากบ่อนการพนันมากขึ้น เพราะประเทศไทยในอดีตได้ทำสัญญาการค้ากับต่างประเทศค่อนข้างมากจึงทำให้ต้องลดภาษีบางอย่างหรือยกเลิกการเก็บภาษีนั้นไป จึงทำให้รัฐบาลหันมาเพิ่มการเก็บภาษีจากบ่อนการพนันเพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่ข้าราชการที่มีอำนาจบาตรใหญ่มักจะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าการที่จะพัฒนาหรือให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดิน ทำการรับเงินใต้โต๊ะจากเจ้าของบ่อนและละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เจ้าของบ่อนหรือคนที่ทำผิดเคยตัวและลอยนวลอยู่ตามปกติโดยที่ไม่มีใครกล้าเอาผิดเลย และหากทำการคำนวณตามวงเงินรวมในธุรกิจหวยรายวันซึ่งมีคนประเมินไว้ที่ประมาณเก้าพันสองร้อยล้านบาทต่อปี

sa3 เจ้ามือก็น่าจะมีกำไรประมาณปีละสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านบาท แล้วยังทำให้ประมาณการได้อีกว่าจำนวนเงินที่เจ้ามือต้องส่งส่วยต่อเจ้าหน้าที่ และใช้เป็นค่าจ้างค้าแรงผู้ขายและลูกน้อง จะสูงถึงประมาณหนึ่งพันกว่าล้านบาทต่อปีเช่นกัน การเป็นเจ้ามือหวยถือเป็นการทำธุรกิจที่ให้กำไรสูงมากถ้าเทียบกับธุรกิจถูกกฎหมายอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้คนที่มีประสบการณ์และมีเส้นสายในหมู่นักเลงและเจ้าหน้าที่ กล้าเสี่ยงเข้ามาเป็นเจ้ามืออย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่รู้อยู่แก้ใจว่าเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของไทยเรา